Yêu

“ Yêu là cho không hoàn lại.
Yêu hoàn lại là trao đổi.
Cho những cái dư thừa.
Trao đổi những cái mong cầu.

Trao đổi mà tưởng cho đi là bi kịch.
Trao đổi không là chuyện phiếm.
Cho đi mà còn tiếc là ngây dại.
Cho đi thấy thảnh thơi mới là cho. ”