Yêu

Yêu nhiều/ít người không quan trọng, quan trọng là biết giao tiếp không, yêu nhiều mà giao tiếp không xong, không rõ, không hiểu, không thông… Chứng tỏ là chưa biết yêu là gì.