Yêu

Không nghe, không hỏi, nói hoặc làm gì cũng không giải thích được thì chưa yêu ai bao giờ.