Yêu

Để yêu được người khác bản thân ngoài hình cũng phải sáng láng, tâm trí cũng phải thoải mái thì mới gọi là yêu, yêu mà yêu trả góp, yêu mà yêu trao đổi, yêu mà yêu cho bằng bạn bằng bè thì có mà tình yêu tuổi mới lớn. Vấn đề là tình yêu tuổi mới lớn đó kéo dài từ thời học sinh đến thời cao sinh thì thật là tréo ngoe. Vấn đề hơn nữa là tình yêu tuổi học sinh ấy là những rung động đầu đời, mà rung động đầu đời mà tưởng đó là yêu thì còn chết dở, mà còn kéo dài cái sự tưởng tượng đó tới khi cao tuổi thì có mà còn chết lâm sàn.