Ý nghĩ

Nếu nói ý nghĩ không quan trọng thì hãy so sánh giữa một người phải vận sức chạy quần quật mỗi ngày cho đến khi 60 tuổi hoặc hơn mới có thể thảnh thơi và một người chỉ vận dụng ý nghĩ là có thể sống thảnh thơi ở ngay giây phút hiện tại chỉ bởi đã quán chiếu triệt để ý nghĩ đó thay vì phải chạy quần quật mà chưa chắc được thảnh thơi thì sẽ thấy vận ý và vận sức cái nào cần thiết hơn.