Xuất chúng

Đôi khi chọn lọc nhân tạo (hay phối ngẫu tự nhiên) không thể tạo ra những cá thể tốt nhất, chọn lọc tự nhiên mới chọn lọc ra những cá thể tốt nhất. Chọn lọc tự nhiên như cấp độ khó hơn của chọn lọc nhân tạo, với tỷ lệ chọi là một phần triệu, nghĩa là nếu dân số là 100 triệu thì chỉ có khoảng 100 người là những cá thể tốt nhất.

Tốt nhất vẫn còn một chặng đường dài nữa mới trở nên xuất sắc nhất, xuất sắc nhất vẫn còn một chặng đường dài nữa để trở nên xuất chúng. Một chặng đường rất dài vậy mà trở thành những cá thể tốt nhất còn khó huống hồ gì trở nên xuất chúng và đôi khi không thể trở nên tốt nhất phần nhiều là do bị ảo tưởng, sớm hài lòng, tự cao tự đại.