Vô nghĩa

Để nói 1 câu cần phải viết 1 bài luận, nói bấy nhiêu câu bấy nhiêu bài luận, bình bàn luận nhiều mà không thấy được mấy bài luận khả năng toàn nói những điều vô nghĩa, dẫn đến làm toàn những thứ vô dụng.