Vô nghĩa

Nếu nói một câu đối phương không cười nổi thì khả năng cao câu đó không có dấu hiệu hài hước và hoàn toàn vô nghĩa.