Vô duyên

Vô duyên một vài lần có thể không gây hại nhưng vô duyên nhiều lần chắc gây hại, vô duyên là biểu hiện rõ ràng nhất của sự chán đời và chán đời là nguyên nhân làm tướng mạo xấu, số mạng xấu, hậu vận xấu, tuổi thọ hạn, đời cô quạnh.