Vô duyên

Đỉnh cao của sự vô duyên là ngồi với người này nhưng nói về người khác, ngồi với người khác nhưng nói về người này.