Vẻ đẹp

Vẻ đẹp nên được thách thức bởi những lời nói thách thức tâm lý, như chính ý nghĩa của câu thách thức: “thách thức là thách đố để đánh thức ý thức”, nếu không đánh thức ý thức đó sẽ bị tê liệt, ngủ vùi, bị động, yếu đuối và nhất là nếu không đánh thức ý thức đó, vẻ đẹp đó sẽ bị trả lại đúng với vẻ đẹp vốn có của nó hay còn gọi là vẻ đẹp không hoàn hảo, vẻ đẹp không hoàn hảo thì không nên gọi là đẹp, sự gọi không đúng đó có thể tạo ra sự ảo tưởng, sự tự cao, sự tự đại, kết cuộc là theo thời gian vẻ đẹp đó bị phai dần theo năm tháng và dù có che lấp, trốn tránh, bảo vệ kỹ càng thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn là vẻ đẹp chưa hoàn hảo. Hãy tự ý thức, tự đánh thức, tự thách thức bản thân trước những thách đố tâm lý, giải quyết nó, thích thú nó, tìm hiểu nó để có thể làm chủ nó, nếu không dù có bù đắp bao nhiêu sơn hào hải vị, thuốc tiên thân dược, phẫu thuật thẩm mỹ cỡ nào thì nội hàm cũng không thay đổi được và dù có bù đắp bao nhiêu thứ hỗ trợ đó đi chăng nữa cũng chỉ như là đắp chiếu qua ngày.