Văn hóa

Hậu quả của xem phim miễn phí, nghe nhạc dễ dàng, đọc sách nhưng không viết được là một con người hỗn mang với những tư tưởng hỗn tạp của vô số văn hóa phẩm tiếp nhận mà không biết đến khi nào mới tiêu hóa nổi. Điều cần làm là giữ cho mình chính kiến, chính kiến là tiếp thu có chọn lọc và có tiêu hóa, nếu không sẽ trở thành một con người vô văn hóa, lây lan tạo ra những con người vô văn hóa, tạo ra xã hội vô văn hóa, thì xã hội đó cũng không còn gọi là xã hội nữa rồi.