Tuyển dụng

Làm tuyển dụng kiểu gì mà không có sẳn mối quan hệ, công ty yêu cầu mới đi tìm, tìm phù hợp mới liên hệ, không phù hợp thì không liên hệ, cũng không kết nối ứng viên gì, chứng tỏ hoàn toàn không hề muốn và không đủ khả năng làm tuyển dụng vậy mà công ty cũng tuyển, công ty đó cũng không hề quan tâm đến nhân lực, chứng tỏ không hề quan tâm khách hàng, toàn ăn xổi ở thì, làm ra ba cái thứ vớ vẩn.