Từ trường

Đừng nghĩ rằng người khác không thể đọc được suy nghĩ của bạn, chỉ có những người suy nghĩ hẹp hòi mới không đọc được suy nghĩ của người khác vì từ trường của họ rất nhỏ, họ không thể đọc được suy nghĩ của người khác nào ngoài họ, nên họ luôn sống trong trạng thái lo sợ người khác hãm hại họ cho dù người đó có là người tốt hay người xấu thế nào đi chăng nữa.

Ngược lại, người có suy nghĩ rộng mở sẽ có từ trường rộng mở và họ có thể đọc được những suy nghĩ của những người ở gần họ. Mỗi suy nghĩ của chúng ta đều phát ra một tầng số giao động nhất định trong không gian, người càng giao động, càng lo sợ, càng phát ra nhiều tầng số giao động, mà chỉ có người có từ trường rộng mới đọc được.

Vậy nên mở rộng suy nghĩ, mở rộng tư duy, mở rộng tầm nhìn, mở rồng từ trường của mình là cách duy nhất đọc được suy nghĩ của người khác, đọc được không phải vì mục đích lợi dụng, đọc để đồng cảm, thấu hiểu, hoặc cũng có thể là tránh xa.