Tứ đổ tường

Hút thuốc, bia rượu, nam nữ, cờ bạc nhưng ko mất sức khỏe, ko mất ý thức lời nói, ko mất sự tôn trọng giới tính, ko mất sự vui chơi chính trực thì nghĩa là thử những vẫn giữ vẫn hơn là thử/ko thử nhưng mất tất cả.