Trầm cảm

Đi gặp 9 kẻ thì hết 10 kẻ bị trầm cảm, trầm cảm không phải là tệ, nó tệ vì trầm cảm nhưng để quá lâu, phải gặp gỡ, làm việc, tiếp xúc với người khác trong khi mắc trầm cảm làm gia tăng sự trầm cảm cho bản thân và cho kẻ khác. Khả năng giải quyết trầm cảm kém, đồng thời không biết cách phòng tránh, combo này đủ để huỷ diệt một con người, có khả năng lây lan toàn xã hội, tạo nên những zombie.

Thực tế cách giải quyết trầm cảm không khó, đó là tìm một nơi yên tĩnh, tìm cách phân loại những cảm xúc tiêu cực, nghĩ về nó cho đến khi nào suy nghĩ tích cực, chân lý luôn là sự tích cực, vô lý luôn là sự tiêu cực. Vậy nên còn nghĩ tiêu cực nghĩa là những suy nghĩ đó hoàn toàn vô lý, nhưng để ngộ ra điều đó cần một quá trình nghiêm túc của kẻ đó và không dành cho những kẻ lười biếng, an phận, zombie.