Tốt bụng

Tốt không cứ xem bụng dạ có hay đói, đau vặt không là biết, đói đau triền miên tốt gì nổi mà tốt, bảo tìm người tốt bụng mà cứ xem sao, xem mạng, xem tuổi, xem vận, xem bói là thấy ngáo rồi.