Toàn ý

Mindfulness – Sự toàn ý – Không phải là sự nhòi nhét, cưỡng cầu, chứa chấp những ý nghĩ của người khác, cũng không phải là chứa những ý nghĩ chưa toàn vẹn, nữa vời, lờ mờ… 

Sự toàn ý là khi chứa toàn bộ ý nghĩ của bản thân về mọi việc, mọi vấn đề trong cuộc sống, ý đó đã được suy nghĩ một cách thấu đáo, trọn vẹn, tận cùng, rõ ràng về mọi vấn đề trong cuộc sống và bản thân người đó.

Sự toàn ý chỉ có khi người đó là người dám thử thách bản thân mình vào những vấn đề mới thay vì chỉ giữ những vấn đề cũ trong lòng, cũng với đó họ cũng đã phải giải quyết những vấn đề cũ để chứa những vấn đề mới.

Việc giải quyết những vấn đề chỉ khi nào vấn đề đó đã trở nên đơn giản, dễ dàng, ứng dụng như một công thức nghĩa là khi các vấn đề tương tự đến chỉ cần áp dụng công thức đó là có thể giải quyết vấn đề đó. Công thức đó sẽ luôn được cải thiện dần dần để đến khi gặp vấn đề mới nào cũng giải quyết nhanh chóng, dễ dàng, triệt để.

Steve Johnson

Có thể mỗi vấn đề có những công thức giải quyết vấn đề khác nhau, tuy nhiên lý tưởng nhất, đúng đắn nhất, hợp lý nhất là công thức đó áp dụng được cho mọi vấn đề. Tuy nhiên đó là một quá trình lâu dài, kiên trì, khó khăn, và không phải ai cũng làm được điều đó vì những lý do khách quan hay chủ quan.

Sự toàn ý hay không toàn ý là sự lựa chọn cá nhân của mỗi người, tuy nhiên thường là do tác động của ngoại cảnh và một số ít là ý thức cá nhân, mỗi người sẽ muốn toàn ý nhiều hay ít. Ngoài ra nếu sự toàn ý không được thực hành thường xuyên có thể dẫn đến sự cố định, bảo thủ, cố chấp vin vào những vấn đề cũ khiến cho nó luôn ở đó, khó thể giải quyết cũng như thêm những vấn đề mới.

peace of mind, woman, girl

Sự toàn ý mang lại lợi ích gì thì giống như việc bước vào môt ngôi nhà, có người thì chứa chấp tất cả những vật dụng trong đó, có người thì sắp xếp gọn gàng hoặc có người thì có khả năng tái chế những vật dụng cũ thành mới. Dù là gì đi chăng nữa việc tìm ra, sử dụng, di chuyển một cách nhanh chóng là tuy vào nhu cầu của mỗi người. Lý tưởng nhất những vật dụng đó phải đáp ứng cũng như giải quyết mọi vấn đề của người đó.

Sự toàn ý có thể mang lại một bầu không khí thoải mải, trong lành, dễ chịu cho chủ nhân ngôi nhà, chủ nhân ngôi nhà càng thực hành việc dọn dẹp, sắp xếp, cải tiến thì chủ nhân ngôi nhà đó càng thấy được lợi ích của việc đó. Nếu chủ nhân ngôi nhà đó hài lòng hiện trạng hiện tại hay chưa có ngoài cảnh nào đủ ảnh hưởng thì họ thường là giữ nguyên.

Sự toàn ý còn là sự chủ động, bằng việc quan sát, đánh giá, tìm hiểu ngoại cảnh để có sự chuẩn bị, để đến khi những vấn đề đến người toàn ý chủ động có thể giải quyết các vấn đề đó một cách chủ động thay vì bị động chờ vấn đề đến cũng như bị động trong cách giải quyết vấn đề.

Tóm lại sự toàn ý hay không là sự lựa chọn của mỗi người, sự toàn ý không phải là sự nhòi nhét ý, sự toàn ý là sự ý thức trong cách giải quyết các vấn đề.