Tình đầu

Đa số thanh niên khi có tình đầu đã sụi bại lụi, cà thọt cà quẹt, nghĩa là lấy tình đầu hay yêu tình sau như cách yêu của tình đầu, nghĩa là dù có nói là yêu nhiều người nhưng chỉ yêu nhiều người cùng một cách yêu của tình đầu, như vậy thì không thể nói là yêu nhiều người, như vậy là chung thủy, chung thủy với mối tình đầu dù có hay ko đến với nhau trong cuộc đời.