Tiền là gì

Tiền là gì

Tiền là một hình thức trao đổi giá trị giữa con người với con người, tiền do con người tạo ra để xác thực việc một người đã tạo ra một giá trị cho một người khác. Hay nói cách khác là người bán tạo cho người mua một thời gian rãnh rỗi, người mua trả lại người bán đó bằng tiền của họ, rồi người bán đó lấy tiền đó đi trả công cho người khác để có thời gian rãnh rỗi.

Nghe qua có vẻ hợp lý, tuy nhiên nó chưa thật sự công bằng vì nếu là công bằng chỉ có người mua và người bán trao đổi với nhau thì nào công bằng thì thôi chứ không nhờ một bên thứ ba nào, nghĩa là chỉ có mua bán công sức song phương nhau thì mới gọi là công bằng, việc mua bán công sức không song phương dẫn đến tình trạng một bên thiếu nợ công. Bên thiếu nợ công đó phải trả cho bên làm công nhiều hơn một khoảng Tiền, để bên công nhiều hơn lấy Tiền đó thuê một bên khác trả lại cái công sức mình đã bỏ ra cho bên đầu tiên mà chưa nhận được.

Việc mua bán trao đổi đó đã tạo ra cái gọi là kinh tế toàn cầu ngày nay. Việc mua bán không song phương tạo ra sự trượt giá khác nhau, trượt giá khác nhau tạo ra tỷ giá khác nhau, tỷ giá khác nhau tạo ra sự chênh lệch hối đoái khác nhau, hối đoái khác nhau tạo ra sự chênh lệch công khác nhau, chênh lệch công khác nhau tạo ra nợ công khác nhau…

Tại sao Tiền được sáng tạo ra

Cứ thế từ chỗ hai bên mua bán trao đổi công sức song phương với nhau đến khi nào công sức bằng nhau thì thôi, nhưng vì trao đổi công sức thiếu nhau nên người ta mới sáng tạo ra cái gọi là Tiền, về cơ bản lúc đầu Tiền đã có thể giải quyết vấn đề trao đổi công sức thiếu bằng nhau đó, nhờ Tiền người ta có thể ước lượng được số công sức mà người đó đã bỏ ra, nếu người đó có nhiều Tiền càng có thể chứng minh người đó đã bỏ ra nhiều công sức.

Thế nên Tiền được tạo ra để tạo ra sự sòng phẳng.

Tuy bên đã bỏ ra nhiều công sức đã nhận được nhiều Tiền và nhờ những bên thứ ba khác trả lại công sức thiếu đó, tuy nhiên lại dẫn đến cái trường hợp là những bên thứ ba đó do không phải là người nợ công sức trực tiếp mà chỉ là người trả nợ công sức gián tiếp, vì trả nợ công gián tiếp nên bên thứ ba đó không thể trả giống hay cũng lại trả thiếu tiếp công sức cho bên đã bỏ ra nhiều công sức đó.

Từ đó lại dẫn đến mâu thuẫn giữa bên trả nợ công sức gián tiếp và bên bỏ ra nhiều công sức đó, việc bên trả nợ công sức gián tiếp đó làm cách nào trả lại công sức cho giống với bên bỏ ra nhiều công sức đó lại dẫn đến những nợ công sức tiếp theo khác, chung quy là do trả nợ công sức gián tiếp cho nên bên thứ ba đó trả nợ công sức không bằng hoặc do số Tiền của bên bỏ ra nhiều công sức đó không bằng với số công sức của bên thứ ba đó đã bỏ ra. Từ đó lại dẫn đến những sự trao đổi thiếu công sức bằng khác, thế nên người ta mới tạo ra vô số danh từ liên đới tới Tiền như trên đã nói để quản lý sự nợ công sức đó. Cho đến ngày nay con người vẫn không thể xác định được số công sức bỏ ra bao nhiêu cho đúng với số Tiền nhận lại bấy nhiêu để tạo ra sự sòng phẳng.

Nói chung Tiền tuy do con người sáng tạo ra để tạo ra sự sòng phẳng, tuy nhiên con người thì lại luôn luôn không sòng phẳng với chính mình, thế nên tuy làm ra Tiền hay dùng Tiền bao nhiêu đi chăng nữa thì mãi vẫn không thể giải quyết được sự thiếu sòng phẳng đó. Thế nên Tiền lúc đầu tuy là một sáng tạo tuyệt vời nhưng về sau Tiền vẫn không thể giải quyết được sự không sòng phẳng, không sòng phẳng vẫn hoàn không sòng phẳng, nợ công sức thì vẫn hoàn nợ công sức…

Những vấn đề của Tiền

Lại nói một vấn đề khác của Tiền là do không thể nào lúc nào cũng luôn luôn xác thực được số Tiền của người đó có luôn luôn đúng với số công sức mà người đó đã bỏ ra hay không. Việc cưỡng đoạt hay thừa hưởng Tiền là một trong những điều cho thấy số công sức người ra bỏ ra không đúng với số tiền người đó có.

Lại nói những người luôn cho rằng số Tiền họ bỏ ra không bằng với số công sức họ bỏ ra, cách duy nhất để công bằng sức đã bỏ ra là trao đổi song phương công sức bằng nhau và không nhờ đến một thứ ba nào. Càng nhờ đến bên thứ ba sự nợ công sức ấy càng không thể sòng phẳng.

Lại nói những người sống để kiếm Tiền, cho rằng Tiền là tất cả, có Tiền là có quyền… Tuy nhiên Tiền như đã nói ở trên không giải quyết được sự không sòng phẳng với số công sức người đó đã bỏ ra, thì Tiền khi đó cũng chỉ là vật, khiến cho việc càng kiếm tiền càng cảm thấy không sòng phẳng.

Càng bỏ ra nhiều công sức càng cảm thấy mình lỗ dù có nhiều Tiền, vì không ai có thể trả lại đúng số công sức mà người đó đã bỏ ra, càng cảm thấy lỗ càng khiến cho người đó hao tâm tổn sức, héo mòn thân xác nhưng mãi vẫn cảm thấy mình lỗ vẫn hoàn lỗ.

(Continue…)