Thương

Thương là chữa được bao nhiêu vết thương chứ không phải là thương hại. Dấu hiệu càng thương càng hại rõ nhất là vết thương càng chữa càng loét.