Thức dậy

Mỗi sáng thức dậy vẫn phải nghĩ hôm nay chọn phe nào phe nào duy trì từ thời đi học đến lúc đi làm mãi không biết chán. Dân gian gọi vui là “yêu thầy nhớ bạn” dù thực muốn lên lớp cũng không được, ở lại lớp cũng không xong. Làm 10 năm nhưng kinh nghiệm như 1 năm.