Thiết kế

Thiết kế không phải là chỉ làm cho mấy cái hình nó trông ra làm sao và nó chạy ra làm sao, thiết kế là quá trình tư duy từ gặp vấn đề đến giải quyết vấn đề với hình ảnh là cách giúp ta hình dung về vấn đề và chuyển động ảnh là cách ta giúp ta hiểu về vấn đề. Vì vậy thiết kế là giúp người khác giải quyết vần đề nhưng vần đề luôn còn đó nếu vẫn luôn nhờ sự trợ giúp của người khác. Vì vậy thiết kế không chỉ là giải quyết vấn đề giúp cho người khác, thiết kế còn là giúp người khác tự giải quyết vần đề.

Và điều đó cần thiết cho mọi lĩnh vực trong cuộc sống, tuy nhiên đó ko phải là cách giúp đạt được lợi nhuận tốt nhất, nhưng đó là cách tốt nhất để chúng ta trải nghiệm cuộc sống một cách chủ động và thú vị thay vì bị động và chán ngắt khiến cho cuộc sống con người trở nên lười biếng và yếu đuối.