Thích là gì – Yêu là gì – Thương là gì

Thích – Yêu – Thương là gì và sự hiểu sai về nghĩa của những từ đó sẽ dẫn đến những vấn đề gì, cùng tìm hiểu nó để có cái nhìn đúng đắn về những từ đó, đồng thời hành xử đúng đắn.

Thích là gì?

We Like You signage on white tile
Thích là giống

Thích là giống, nghĩa là khi Thích một người/vật dụng nào đó là do người đó/vật dụng đó có một đặc điểm giống với người Thích. Khi Thích, người Thích thường sẽ có nhu cầu mong muốn người/vật dụng bị Thích đó giống mình nhiều hơn và lâu hơn nữa nên sẽ dẫn đến tâm lý cưỡng cầu, trong khi người/vật dụng đó không thể cung ứng ngay được. Tâm lý đó thường bị nhầm lẫn gọi là Yêu đó trong khi thực tế đó chỉ ý-thích-mang-tính-cưỡng-cầu.

Yêu là gì?

couple sitting on the field facing the city
Yêu là cho

Yêu là cho, nghĩa là cho đi cái đều mình có, cho đi phải được hiểu là cho đi cái mình không cần nữa hoặc cho đi cái dư thừa, cho đi và không tiếc nuối. Giống như việc cho đi một món đồ cũ đã dùng rồi, cho đi(từ bỏ) sự cưỡng cầu, không bắt ép người/vật dụng đó theo ý Thích giống mình hơn nữa. Đa số người ta nhầm lẫn giữa ý Thích đó là Yêu dẫn đến ngộ nhận là Yêu. Tệ lậu hơn nữa là còn viết sách, nhạc kể lể Yêu này nọ trong khi thực tế mới chỉ là Thích.

Thương là gì?

orange band aid on concrete surface crack
Thương là chữa lành.

Thương là chữa lành, nghĩa là sự sửa chữa, chữa bệnh một người đang có những vấn đề về mặt tâm lý hoặc cơ thể vật lý. Người sửa chữa, chữa bệnh phải là người đã trải qua và đã chữa lành các Thương tổn về tâm lý hoặc cơ thể vật lý đó, từ đó có thể hướng dẫn và điều trị cho những người cùng bị những vần đề tương tự đó từ đó có thể sửa chữa và chữa lành những Thương tổn đó. Một người chưa chữa lành hay chưa chữa hết các vấn đề đề về mặt tâm lý hoặc cơ thể vật lý mà đã đi chữa thì chưa gọi là Thương, mà gọi là hại, vì người bị Thương đó có thể trở thành người bị hại.

Nếu như người ta đã hiểu được từ Thích, từ Yêu qua đến từ Thương người ta vẫn có thể nhầm lẫn từ Thương vì dù người ta có cho đi nhưng cái cho đó người bị thương cũng không cần hoặc không giúp gì được trong việc họ chữa lành các vấn đề về tâm lý và cơ thể vật lý của họ. Tệ lậu hơn nữa là có thể khiến cho người bị Thương đó có thể bị nặng hơn và mất nhiều thời gian chữa lành hơn nếu sự Thương đó không đúng lúc đúng chỗ.

Kết luận

selective focus photography of person holding green leaf

Tóm lại Thích – Yêu – Thương là ba giai đoạn của con người phải trải qua và đạt được nhưng trước hết phải hiểu nghĩa những từ đó rồi mới đạt được những điều đó. Việc có nhiều người bị ngộ nhận, hiểu sai, hiểu lầm, hiểu chưa đúng còn đi rêu rao, tán tụng, xuất bản sách, nhạc này kia thật là tệ hại, khiển cho sự hiểu sai đó bị nhiều hơn, nếu không nhận thức đúng sẽ khiến cho môi trường ô nhiễm từ ngoài đường đến trên mạng xã hội kéo dài khiến cho dân trí thấp, dân trí thấp khiến cho nước yếu, ảnh hưởng đến cả dân tộc và thế hệ sau này.