Thị trường lao động, hiện trạng, cơ hội và thách thức

1. Thị trường lao động

Thị trường lao động bao gồm những người lao động và người sử dụng lao động. Có thể gọi là người làm công và người làm chủ, tuy nhiên thực tế người trả công cho cả người làm công và người làm chủ đều là khách hàng. Người làm chủ chỉ đại diện cho người làm công trao đổi với khách hàng và sau khi nhận hàng người làm chủ và người làm công đều làm việc để hoàn thành và giao sản phẩm cho khách hàng. Nếu không có khách hàng nào trả công thì người làm chủ cũng không thể trả công cho người làm công. Như vậy về mặt định nghĩa nên là người làm công và người làm chủ đều là làm công và người làm chủ là khách hàng.

Như vậy có thể gọi người làm công (người làm công và người làm chủ) và làm chủ (khách hàng) là người bán và người mua, người cung và người cầu, người phục vụ và người thụ hưởng. Không có vai trò cố định nào cho 2 nhóm người trên, vai trò đó luôn luôn luân chuyển tùy vào nhu cầu nhận và số tiền có thể chi. Như vậy không có khái niệm tuyệt đối tôi luôn là người làm chủ hay tôi luôn là người làm công. Chỉ có khái niệm tương đối giữa người làm chủ và người làm công.

Việc rõ ràng về định nghĩa là việc quan trọng, nếu cứ luôn cho rằng mình luôn là người làm chủ hay mình luôn là người làm công sẽ tạo ra những tư duy thiên lệch khiến cho cách suy nghĩ và hành động cũng thiên lệch. Điển hình là người tư duy mình là chủ luôn có tư duy ra lệnh còn người tư duy mình là người làm công luôn có tư duy phục tùng. Hai luồng tư duy gặp nhau có thể tạo ra sự xung khắc. Trong khi thực tế mỗi người nên luôn có hai luồng tư duy đó, nghĩa là có tư duy làm chủ và làm công cùng lúc và biết khi nào nên dùng tư duy nào.

Có cả hai luồng tư duy tạo ra luồng tư duy mang tính tương đối, hài hòa, thoải mái trong khi nếu chỉ có một luồng tư duy sẽ tạo ra sự tuyệt đối, gay gắt, bất thoải mái. Về mặt định nghĩa người mang một luồng tư duy cũng khó có thể được cho là người lao động. Người lao động phải luôn thay đổi, luân chuyển, đối lưu thì luồng không khí mới hài hòa. Nếu lúc nào cũng tuyệt đối, gay gắt, bất thoải mái sẽ luôn tạo ra luồng không khí bất hài hòa.
Như vậy để được cho là người lao động hoặc có thể tham gia vào thị trường lao động thì người lao động đó phải có tư duy mang tính tương đối của người làm chủ và người làm công.

 Về mặt phong thủy sự bất hài hòa sẽ tạo ra sự bất đối lưu, bất đối lưu tạo ra bất tịnh, bất tịnh tạo ra ô nhiễm. Như vậy nơi nào không khí và nguồn nước bị ô nhiễm thì chứng tỏ nơi đó thị trường lao động nơi đó bất hài hòa.

2. Hiện trạng

Hiện trạng hiện nay có thể thấy ở các thành phố lớn trên thế giới luôn bị hiện trạng ô nhiễm không khí và nguồn nước. Điều đó chứng tỏ thì trường lao động nơi đó bất hài hòa hoặc quá tải khiến cho lưu lượng phong thủy nơi đó bất hài hòa. Về mặt lâu dài người dân sống ở các thành phố đó không có chất lượng sống tốt, dễ dẫn đến bệnh tật, bất như ý dù điều kiện vật chất có thể là nhiều hơn những nơi không phải thành phố.

Để giải quyết vấn đề đó nên giãn cách thị trường lao động, không nên tập trung một điểm. Giảm bớt tòa nhà cao tầng và tăng cây xanh, hạn chế dùng các thiệt bị thải nhiệt như các loại xe, máy lạnh… Ai cũng biết việc đó tuy nhiên không phải ai cũng làm được việc đó vì các điều kiện xã hội và cũng biết rằng sống trong môi trường đó cũng không tốt tuy nhiên cũng không biết cách nào tốt hơn.

Như đã nói ở trên một phần cũng là do tư duy tuyệt đối và tư duy kim tiền, cho rằng sống ở các thành phố lớn thì mình sẽ có cơ hội làm chủ, trong khi sống ở nơi không phải thành phố thì chỉ có cơ hội làm công. Trong khi tư duy đó không phù hợp để bước vào thị trường lao động và việc tập trung đó gây ra sự bất đối lưu không khí khiến cho dù có mang mác sống ở thành phố lớn nhưng cũng mang trong mình nhiều bệnh tật, bất như ý.

3. Cơ hội

Thị trường lao động luôn luôn cần người nhưng cần người có tư duy mang tính tương đối. Nếu mang tư duy tuyệt đối nếu có làm cũng làm ra sản phẩm mang tính bất hài hòa, tệ hơn nhưng người làm ra sản phẩm đó mới chính là những sản phẩm đó. Tức là vừa tạo ra sản phẩm bất hài hòa vừa tạo ra những con người bất hài hòa, điều đó ảnh hưởng đến không khí và nguồn nước nơi đó về lâu về dài, nơi đó sẽ khó lòng mà phát triển được.

Để bước vào thị trường lao động nên chuẩn bị kỹ, học hỏi, quan sát thị trường nơi đó. Đa số nhu cầu thì trường đều luôn muốn sản phẩm chất lượng, việc mang tư duy bất hài hòa luôn tạo ra những sản phẩm bất hài hòa dễ dàng bị thay thế bởi những sản phẩm khác. Nếu chưa thấy sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động hãy chuẩn bị thêm, tạo ra một sản phẩm lỗi thì chính mình một lúc nào đó cũng sẽ thụ hưởng lại những sản phẩm lỗi khác, vậy tham gia thị trường lao động để làm gì?

4. Thách thức

Bất cứ thì trường lao động nào cũng đang bị thách thức vì cơ bản không có một định nghĩa rõ ràng nào về một người được cho là đã sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động hay chưa. Việc các quốc gia lớn có thị trường lao động rộng mở nhưng thực tế luôn luôn bị áp lực khi thị trường lao động cũng bị xáo trộn bởi những chất lượng người tham gia thị trường lao động khác nhau. Môi trương áp lực khiến cho sức đề kháng yếu và đó là một trong những nguyên nhân khiến cho người dân ở những nơi đó dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi thay đổi thời tiết điển hình là đại dịch gần đây.

Tuy nhiên nếu không có các thành phố lớn thì sẽ khó lòng bắt kịp kinh tế với các nước phát triển đó và có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong dân tộc. Việc ép mình phải chạy theo họ có thể gây ra sự đuối sức tương tự dù thực tế khó lòng bắt kịp được. Điều cần làm đó là vẫn cần có tư duy tương đối, cần học cách sẵn sàng tham gia thị trường lao động, cần hiểu về đất nước mình đang sinh sống, có thể thích đất nước khác và chuyển qua đó sống, tuy nhiên không nên làm điều gì bất hòa ở đất nước mình đã sinh ra. Vì cơ bản đất nước nào cũng cần những con người hài hòa, họ sẽ không chấp nhận những con người bất hài hòa vì hậu quả của những con người đó luôn lớn hơn nhiều những gì họ có thể tạo ra.