Thay đổi

Thay đổi để phát triển nhưng không phải thay đổi lòng vòng, lòng vòng là không có lối ra, không có lối ra sẽ bị lạc và chết trong đám rừng đó mất thôi.