Thành phố

“ Thành phố như là bộ máy, mà trong đó mỗi con người như là ốc vít giúp vận hạnh bộ máy đó, nhưng con người không phải là ốc vít, con người cần những trải nghiệm và cảm xúc, nếu thiếu những trải nghiệm và cảm xúc đó, sẽ không có sự kết nối và bộ máy đó sẽ không vận hành trơn tru và hay hỏng hóc. ”