Thân người

Mang thân người là đã mang cơ thể tốt hơn đa số loại động vật còn lại kết hợp ngôn ngữ và cộng đồng lớn không có gì lạ là con người là loại động vật bật cao hơn những loại động vật còn lại. Tuy nhiên đa số con người vẫn sống trong lo lắng, sợ hãi, căng thẳng,…

Như vậy chứng tỏ rằng tuy mang thân người nhưng đa số con người vẫn mang tâm sinh quan động vật bật thấp, vì động vật luôn luôn lo lắng, sợ hãi, căng thẳng trước mọi biến động. Vậy cho rằng con người là động vật bật cao là không đúng, còn mang tâm sinh quan thấp còn tự cao càng làm cho nhân sinh quan không phát triển thêm được nữa.

Tóm lại nhận ra nhân sinh quan của mình tới đâu và tự điều chỉnh nó thay vì tự cao là cách phát triển bản thân của bất kỳ một cá nhân nào muốn mang thân người theo đúng ý nghĩa nhất của nó.