Tần số giao động & Các tầng mây thật sự

Mỗi người đều có một tần số giao động, chính nó là nguyên nhân khiến ta gặp người này người kia có cùng tần số, tương tự như tầng khí quyển, mỗi tầng đều có một áp suất khí quyển khác nhau, càng lên cao áp suất khí quyển càng thấp, đều đó giúp cho một chiếc máy bay có thể bay lên và ở tầng khí quyển đó.

Tần số giao động chính là thứ khiến chúng ta sống và gặp những con người có cùng tần số giao động, cho dù mất đi thì tần số giao động đó vẫn còn và tiếp tục sinh vào những gia đình có cùng tần số đó tương tự như việc những người cùng tần số. Tần số khi mất cơ thể vật lý đó vẫn còn và chuyển sang một nơi sinh khác là ngay lập tức như vận tốc ánh sáng.

green indoor plant in clay pot

Như vậy khái niệm linh hồn, hồn ma, thiên đường, địa ngục sau cái chết là mê tín di đoan, không có thật, không khoa học. Chỉ có khái niệm giao động nhiều và giao động ít, giao động nhiều sức ép càng lớn sinh ra khổ nhiều và ở cũng những người có tần số giao động nhiều, giao động ít sức ép càng ít sinh ra ít khổ và ở cùng những người có tần số giao động ít.

Muốn ở trong tần số ít giao động đó phải vượt lên sức ép của tần số giao động nhiều, tương tự như khi máy bay cất cánh sẽ lợi dụng sức gió ở các tầng thấp và bay lên ở tầng. Tương tự trong cuộc sống việc vượt qua sức ép hay vượt lên gặp những con người có sức ép ít là việc phải làm. Tương tự câu mây tầng nào gặp mây tầng đó.

group of people making smoke during daytime

Có một quan niệm là càng nhiều tiền thì tức là đang ở tầng cao nhưng có nhiều tiền mà tần số giao động nhiều thì thực tế vẫn đang ở tầng thấp và sẽ tiếp tục sinh vào những giao đình có tần số số giao động nhiều hay tầng thấp, tầng thấp đó có thể là một gia đình giàu hoặc nghèo vật chất tuy nhiên chắc chắn rằng gia đình sẽ có cùng tần số giao động nên mới dẫn sanh và gặp họ.

Khi đó sẽ tiếp tục những tần số giao động đó và gặp những con người có cùng tần số giao động đó, việc vượt lên tầng cao hay ở tần số giao động ít đó là một quá trình thay đổi về nhận thức không dễ không khó, dễ nếu tập trung và khó nếu không tập trung, nó càng trở nên khó vì có quá nhiều thứ đánh mất sự tập trung, khiến cho nhiều đời nhiều kiếp trôi lăn trong tầng thấp, bản thân và gặp nhừng người có tần số giao động nhiều, sức ép nhiều khiến cho cuộc sống khổ đế (khổ như thật).

green leafed plant on grassfield

Nhận ra chân lý đó là điều tiên quyết để bước lên những tầng cao thật sự chứ không phải đạt những điều kiện vất chất, có vật chất nhưng tần số giao động nhiều thì khi mất đi vất chất đó cũng về người khác và cũng sẽ lại phải sinh vào những gia đình có tần số giao động nhiều và lại phải tiếp tục tranh đạt những điều kiện vật chất. Trong khi thực tế chỉ cần đạt tần số giao động ít là đang ở tầng cao, vật chất không còn là điều để tranh đạt nữa, cuộc sống là thiên đường thật sự, thiên đường trong người đó, không phải một cõi linh hồn như trên đã nói.