Tâm trí

Nếu chúng ta không dọn dẹp tâm trí của chúng ta thường xuyên, thì một ngày nào đó tâm trí chúng ta chứa đầy ký ức và không còn chỗ trống nào nữa, khi đó chúng ta trở nên vô ý thức rằng không phải vì chúng ta đang già đi mà chỉ vì chúng ta quá lười biếng để làm sạch tâm trí.