Tầm nhìn

Có một sự khác biệt lớn về tầm nhìn không phải là về phương hướng mà là về độ cao. Hai con người khác hướng nhưng vẫn có thể gặp nếu đi cùng một hướng khi ở cùng độ cao của cùng tầm nhìn, một khi ở khác độ cao của tầm nhìn thì không thể đi cùng hướng với nhau được dù thấy nhau đi chăng nữa. Bởi thế mới có câu "mây tầng nào gặp ở mây tầng đó". 9 tầng mây hay 18 tầng địa ngục gì gì đó cũng chỉ là khác nhau ở tầm nhìn.

You must be logged in to view this content.