Tầm nhìn

Có một sự khác biệt lớn về tầm nhìn không phải là về phương hướng mà là về độ cao. Hai con người khác hướng nhưng vẫn có thể gặp nếu đi cùng một hướng khi ở cùng độ cao của cùng tầm nhìn, một khi ở khác độ cao của tầm nhìn thì không thể đi cùng hướng với nhau được dù thấy nhau đi chăng nữa. Bởi thế mới có câu “mây tầng nào gặp ở mây tầng đó”. 9 tầng mây hay 18 tầng địa ngục gì gì đó cũng chỉ là khác nhau ở tầm nhìn. Thế nên chết đi không phải là lên 9 tầng hay xuống 18 tầng địa ngục vớ vấn gì mà những người ngu muội hay nhắc đến mà đó là cuộc sống hiện tại này và mỗi người ở tầm nhìn nào thì đang ở tầng đó. Gặp nhau hay chia ly cũng chỉ là bởi khác tầng, lại nói đến những người ngu muội cho rằng gặp nhau hay chia ly là do duyên hay số phận định đoạt. Mà không hiểu duyên là gì, số phận là gì. Duyên là ở cùng tầng và số phận là do…

You must be log in to view this content.