Thích – Yêu – Thương

Thích là gì – Yêu là gì – Thương là gì

Thích - Yêu - Thương là gì và sự hiểu sai về nghĩa của những từ đó sẽ dẫn đến những vấn đề gì, cùng tìm hiểu nó để có cái nhìn đúng đắn về những từ đó, đồng thời hành xử đúng đắn. Thích là gì? Thích là giống, nghĩa là khi Thích một … Continue reading Thích là gì – Yêu là gì – Thương là gì

Yêu

Để yêu được người khác bản thân ngoài hình cũng phải sáng láng, tâm trí cũng phải thoải mái thì mới gọi là yêu, yêu mà yêu trả góp, yêu mà yêu trao đổi, yêu mà yêu cho bằng bạn bằng bè thì có mà tình yêu tuổi mới lớn. Vấn đề là tình yêu … Continue reading Yêu

Yêu

“ Yêu là cho không hoàn lại. Yêu hoàn lại là trao đổi. Cho những cái dư thừa. Trao đổi những cái mong cầu. Trao đổi mà tưởng cho đi là bi kịch. Trao đổi không là chuyện phiếm. Cho đi mà còn tiếc là ngây dại. Cho đi thấy thảnh thơi mới là cho. … Continue reading Yêu