Sản phẩm

Sản phẩm nên là những con người tốt vì người tốt tiêu ít tài nguyên, nếu làm ra nhiều sản phẩm khác những đổi là những người không tốt thì sẽ tiêu nhiều tài nguyên. Càng làm càng không hết việc, càng làm càng hết tài nguyên thì trái đất phải reset là chuyện hiển … Continue reading Sản phẩm

Tầm nhìn

Có một sự khác biệt lớn về tầm nhìn không phải là về phương hướng mà là về độ cao. Hai con người khác hướng nhưng vẫn có thể gặp nếu đi cùng một hướng khi ở cùng độ cao của cùng tầm nhìn, một khi ở khác độ cao của tầm nhìn thì không thể đi cùng hướng với nhau được dù thấy nhau đi chăng nữa. Bởi thế mới có câu "mây tầng nào gặp ở mây tầng đó". 9 tầng mây hay 18 tầng địa ngục gì gì đó cũng chỉ là khác nhau ở tầm nhìn.

You must be logged in to view this content.