Lều tều

Rất dễ để gặp người lều tều lều tều, đặc biệt nếu mình là người lều tều thì khả năng lúc nào cũng thấy và chỉ chơi được với người lều tều giống mình cũng như không có khả năng nhận thấy người tinh anh, nếu nhận thấy cũng là nhận vơ một lều tều … Continue reading Lều tều