Thanh niên

Thanh niên thì như người già, đi đứng ăn uống nằm ngồi gì cũng phải có người kế bên, người già đi đứng ăn uống nằm ngồi gì cũng không có người kế bên. Chung quy là từ đầu đi đứng ăn uống nằm ngồi gì cũng không tự làm được thì từ sau cũng … Continue reading Thanh niên

How childish

Đa số thanh niên tình đầu đã xụi bại lụi, cà thọt cà quẹt, xiểng niểng, say sẩm mặt mày... Chủ yếu là không biết yêu là gì. Yêu đơn giản chỉ là giao tiếp với nhau, chia sẻ niềm vui, quan điểm, góc nhìn, yêu cho thế hệ sau, môi trường sống... Chứ không … Continue reading How childish