Dễ & Khó

Cái gì càng dễ, càng rẻ lúc đầu thì lúc sau càng khó, càng mắc về sau. Vì phải tốn nhiều thời gian chăm sóc, bảo dưỡng. Nếu không phải thợ lành nghề càng sớm từ bỏ. Không chỉ đúng với đồ vật mà với con người. Nếu không tự tôi luyện thì cũng chỉ … Continue reading Dễ & Khó