Đi phượt & Đi làm

Nếu đi phượt cùng nhau thì sức lực mọi người nên như nhau, nếu sức lực khác phải liên tục đỡ đần nhau, nếu không đó không phải là đi phượt cùng nhau mà là đi độc phượt trong cái gọi là nhóm, làm việc nhóm cũng vậy, làm cùng một dự án mà làm … Continue reading Đi phượt & Đi làm

Nhóm

Nhóm người trẻ hay cãi nhau về vần đề trinh còn hay mất trong trinh đúng ở đây là sự mở lòng những thử thách và giải quyết những khúc mắc trong khi đa số bản thân người trẻ lại rất hay thu mình hay dựng lên những bức tường và kẽm gai ngang mình … Continue reading Nhóm