Vợ chồng

Tìm chồng chốn 3 quân, tìm vợ chốn chợ đông là thời xưa, thời nay tìm vợ tìm chồng là tìm người biết nói biết nghe điều đúng sai. Biết nói biết nghe điều đúng sai để vợ chồng có thể lắng nghe nhau để sống với nhau lâu dài, vợ chồng ly dị là … Continue reading Vợ chồng

Hoàng tử

Đa số các cô gái muốn/đợi hoàng tử nhưng hoàng tử thì không muốn một người xinh nhưng không biết ăn nói hay biết ăn nói nhưng không xinh, không xinh không biết ăn nói thì lại càng không và kết quả là các cô gái chọn “người hầu”, mẹ đơn thân hay chuyển hệ. … Continue reading Hoàng tử