Kỷ luật

Chúng ta không già đi bởi tuổi tác, chúng ta già đi là bởi sự vô kỷ luật. Kỷ luật từ lời ăn, tiếng nói, đi đứng, nằm ngồi, làm việc, ngủ nghỉ, sinh hoạt. Càng kỷ luật càng trông trẻ khỏe, kỷ luật đến từ ý thức, ý thức…


You must have a WordPress account to view this content.

Lịch sử

Lịch sử

Mỗi người là một tiểu thành tinh quay quanh trái đất, tùy vào “lịch sử” của mỗi người mà mỗi tiểu thành tinh sẽ có một sử tiến hóa/văn minh khác nhau. Việc có bộ luật riêng để sống chang hòa với các tiểu thành tinh khác nhau là việc của mỗi người, tuy nhiên … Continue reading Lịch sử

Kỷ luật

Chưa làm điều gì vô kỷ luật không có nghĩa là sẽ không làm, tự tạo kỷ luật cho riêng mình hoặc đến một lúc nào đó sẽ bị ép buộc hoặc quá muộn để tạo kỷ luật cho riêng mình.