Cạn suy

Không lắng nghe và tôn trọng người khác nhưng lại muốn người khác lắng nghe và tôn trọng mình, chứng tỏ là người không hiểu mình muốn gì cũng như là người có lòng tự tôn thấp. Về lâu về dài dễ dẫn đến những hành động cạn suy, dễ đánh mất mình, hại mình … Continue reading Cạn suy