Dễ & Khó

Cái gì càng dễ, càng rẻ lúc đầu thì lúc sau càng khó, càng mắc về sau. Vì phải tốn nhiều thời gian chăm sóc, bảo dưỡng. Nếu không phải thợ lành nghề càng sớm từ bỏ. Không chỉ đúng với đồ vật mà với con người. Nếu không tự tôi luyện thì cũng chỉ … Continue reading Dễ & Khó

Cách ly xã hội là gì và tại sao nên luôn giữ khoảng cách an toàn

Cách ly xã hội là gì và tại sao nên luôn giữ khoảng cách an toàn

Cách ly xã hội là gì Cách ly xã hội nên được hiểu là giữ khoảng cách an toàn từ người đến người, từ người đến đồ vật. Thế nào là an toàn An toàn là người nào càng có sức đề kháng yếu thì càng cần giữ khoảng cách xa với người và đồ … Continue reading Cách ly xã hội là gì và tại sao nên luôn giữ khoảng cách an toàn