Du lịch

Nhiều người có sự đối xử không tốt đối với vùng đất không phải là nơi họ sinh ra, và đó thực sự là một vấn đề lớn, một là họ chỉ nên ở nơi họ sinh ra, hai là nếu đi đến những nơi khác họ phải học lại toàn bộ lịch sử của vùng đất đó, học ngôn ngữ vùng đất đó, quan sát vùng đất đó, không nói quá nhiều (dự thính) và phải luôn có người giám hộ, cho đến khi nào thực sự ngấm thuần lịch sử về vùng đất đó, quan sát tất cả về vùng đất đó, nói ngôn ngữ vùng đất đó, cư xử như người vùng đất đó.

Tuy nhiên ngày nay người ta được phép di chuyển qua nhiều nơi nhưng không cần phải trang bị quá nhiều ngoài tiền và tiếng Anh, và đó thực sự là một vấn đề lớn.

Continue reading “Du lịch”