Đi lạc

“ Như đi lạc vào rừng, nếu như chưa biết cách đi, dẫn đến mất sức, dẫn đến lão hóa nhanh. Nhưng nếu đã có chuẩn bị, sẽ biết định vị đường đi, sẽ biết tìm cách kiếm thức ăn, sẽ biết chống chọi với thời tiết, sẽ biết tránh xa hiểm nguy. Dẫn đến … Continue reading Đi lạc