Thanh niên

Thanh niên thì như người già, đi đứng ăn uống nằm ngồi gì cũng phải có người kế bên, người già đi đứng ăn uống nằm ngồi gì cũng không có người kế bên. Chung quy là từ đầu đi đứng ăn uống nằm ngồi gì cũng không tự làm được thì từ sau cũng … Continue reading Thanh niên

Kỷ luật

Chúng ta không già đi bởi tuổi tác, chúng ta già đi là bởi sự vô kỷ luật. Kỷ luật từ lời ăn, tiếng nói, đi đứng, nằm ngồi, làm việc, ngủ nghỉ, sinh hoạt. Càng kỷ luật càng trông trẻ khỏe, kỷ luật đến từ ý thức, ý thức đến từ tự giác, tự … Continue reading Kỷ luật