Lều tều

Rất dễ để gặp người lều tều lều tều, đặc biệt nếu mình là người lều tều thì khả năng lúc nào cũng thấy và chỉ chơi được với người lều tều giống mình cũng như không có khả năng nhận thấy người tinh anh, nếu nhận thấy cũng là nhận vơ một lều tều … Continue reading Lều tều

Chi tiêu

Chẳng có gì vui khi lấy tiền từ nhóm người tiêu dùng trẻ vì họ luôn nghĩ họ bị lừa, cũng không có gì vui khi đưa tiền cho nhóm người tiêu dùng trẻ, họ cũng sẽ không biết phải làm gì với chúng ngoài việc "đốt" nó đi. Nói là thị trường dân số … Continue reading Chi tiêu