Giao tiếp

Giao tiếp mới ở mức đúng ngữ pháp, đúng chính tả mới ở mức tiểu học, nhưng đi giao tiếp, làm việc nhan nhản. Kết quả sản phẩm làm ra học sinh tiểu học cũng làm được, trong khi đại học phải ở mức nói đúng, nói phải, cho thấy hoàn toàn không có trình … Continue reading Giao tiếp

Một đội nhóm nên được tổ chức làm việc như thế nào

Một đội nhóm nên được tổ chức làm việc như thế nào

Tôi có thời gian làm việc cho các dự án khởi nghiệp, cũng như là các dự án làm trực tuyến. Qua quản thời gian làm việc cho các dự án đó tôi rút ra được một số kinh nghiệm để giúp cho một đội nhóm nên tổ chức làm việc như thế nào. Thế … Continue reading Một đội nhóm nên được tổ chức làm việc như thế nào