Cách ly xã hội là gì và tại sao nên luôn giữ khoảng cách an toàn

Cách ly xã hội là gì và tại sao nên luôn giữ khoảng cách an toàn

Cách ly xã hội là gì Cách ly xã hội nên được hiểu là giữ khoảng cách an toàn từ người đến người, từ người đến đồ vật. Thế nào là an toàn An toàn là người nào càng có sức đề kháng yếu thì càng cần giữ khoảng cách xa với người và đồ … Continue reading Cách ly xã hội là gì và tại sao nên luôn giữ khoảng cách an toàn

Cơ chế

“ Cơ chế người chủ-nhân viên chỉ dành cho cơ chế gia đình nghĩa là có-máu-mũ-với-nhau. Trừ khi người vợ của người chủ đẻ từng ấy nhân viên ‘con’ hoặc người chủ quan tâm nhân viên ‘ngoài’ như con đẻ của mình thì đó mới là quan hệ người chủ-nhân viên thật. Còn nếu không … Continue reading Cơ chế