Tà & Chánh

Dễ Khó Dễ dàng Khó khăn Thất bại  Thành công Dễ chịu Khó chịu Thoải mái Khó khăn Hung dữ Hiền hòa Cố chấp Hỷ xả Hẹp hòi Tự tại Ngu si Thông minh Ham muốn Từ bỏ Buồn khổ An vui Hơn thua Nhường nhịn Ngạo mạn Đồng cảm Nghi ngờ Thấu hiểu Bệnh … Continue reading Tà & Chánh