Cầu

Cầu

Cầu am, cầu duyên, cầu tự, cầu tình, cầu đỗ, cầu danh, cầu lợi, cầu con, cầu phúc, cầu thọ v..v.. Tuy nhiên không ai cầu nhận ra mình ngu. Nói là cầu thần cầu thánh tuy nhiên người cho những điều đó lại là những người trần mắt thịt, mà người trần mắt thịt … Continue reading Cầu