Những lý do nên nghĩ thật, nói thật và làm thật

Những lý do nên nghĩ thật, nói thật và làm thật

Làm thật để được làm công việc mình yêu thích thật, nói thật để được nói chuyện với người đồng cảm với mình thật và nghĩ thật để giữ quan điểm và đạt được chân giác ngộ. 1. Làm thật để được làm công việc mình yêu thích thật Chúng ta dành hơn 8 giờ … Continue reading Những lý do nên nghĩ thật, nói thật và làm thật

Chỉ trỏ

Chỉ có làm công việc của người khác mới hiểu được nó khó khăn nhưng thế nào, chưa làm qua mà chỉ có chỉ trỏ thì không bao giờ hiểu được, không bao giờ hiểu được thì luôn đi sau người khác, luôn đi sau người khác mà nghĩ mình luôn đi trước người khác … Continue reading Chỉ trỏ